top of page

6 อาการ บ่งบอก " ปั๊มติ๊ก " เรื่อมเสื่อม


อาการ ปั๊มติ๊ก เสีย
อาการ ปั๊มติ๊ก เสีย
  1. เครื่องสะดุด เนื่องจากปั๊มติ๊กเริ่มเสื่อมสภาพแรงดันจึงขาดช่วงหรือทำให้สร้างแรงดันไม่ถึงค่าที่เหมาะสมได้ในบางครั้ง2. เครื่องกระตุกตอนสตาร์ท เนื่องจากปั๊มติ๊กไม่สามารถส่งแรงดันที่เหมาะสมตามความต้องการของระบบได้เพียงพอในการผสมกับอากาศเพื่อเกิดการเผาไหม้ส่งผลให้เกิดการสะดุดหรือกระตุกระหว่างติดเครื่อง3. เครื่องไม่มีกำลังหรือกระตุก เพราะปั๊มติ๊กเริ่มเสื่อมสภาพจึงไม่สามารถส่งน้ำมันไปหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์ได้เพียงพอ4. เครื่องวูบ สาเหตุของอาการนี้มาจาก ปั๊มติ๊ก ไม่สามารถรักษาแรงดันให้เสถียรได้5. รถสตาร์ทไม่ติด หากเจ้าของรถเพิกเฉยต่ออาการข้างต้น สุดท้ายจะมาจบที่อาการนี้ นั่นคือปั๊มติ๊กไม่ทำงานแล้ว6. สำหรับรถใช้แก๊สหากรถลูกค้าท่านไหนมีอาการตามข้างต้นรีบเช็คปั๊มติ๊กด่วน


ปั๊มติ๊ก TOP PERFORMANCE

- ผลิตจากโรงงานมาตรฐานญี่ปุ่น

- วัสดุทนทานอายุการใช้งานยาวนาน

- ดูดจ่ายน้ำมันดีเยี่ยม

- ใช้แทนตัวเดิมได้เลยโดยไม่ต้องดัดแปลงใดๆ

- ผ่านการตรวจเช็คคุณภาพ 100%


สอบถามเที่ยบรุ่นได้ที่

TEL : 097-992-3959​

TEL : 02-225-2794 / 02-225-3794​

Komentarze


bottom of page